Brolaug

Referat fra September 2022

Referat af Nyrup Bugt Brolaugsmøde 24.09.2022 

Vinkelgårdsvej kl. 13:00                                                                                                                       

Deltagere: Finn, Jens,  Marit,  Orla,  Peter,             

Fravær:   Eva, Pia, Vibeke D. 

  • Velkommen ved Orla
  • Valg af dirigent. Finn
  • Referent  Marit.

Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde + årsmøde Nyrup Bugt Brolaug.  lørdag 02.04.2022. Ingen bemærkninger.

Forløb i 2022:  Materialevandring på kysten ved broen under stormen Malik i januar 2022 havde aflejret store mængder sand og sten på broens plads. 

Udgravning af broens inderste anker på stranden krævede fjernelse af opskyllet materiale i 1,5 meters dybde. Opgravningen blev foretaget i 2 omgange af lokal entreprenør og af NBC Marine. Det inderste anker var skadet og måtte udskiftes. Så kom broen op, lidt senere end berammet. 

Udlægning af sandbroen var planlagt efterfølgende, men entreprenøren, som skulle grave materialer væk op til broen, fik forfald, så broen blev taget i brug af badende, som klarede at gå med fodtøj over sand og sten ud på broens brædtedæk. Det var nemt, idet strandens niveau i højden der var i plan med broens dæk. Alle var glade for en bro som var nem at benytte, som var i fin stand, og især for at gå i vandet på lav, børnevenlig dybde og på fin sandbund. 

Trappen havarerede kort efter opsætning. Gelænderet på siden mod Nordstrand gik løs i sin befæstelse i bunden. Reparationen omfattede 2 nye vanger og 2 nye gelændere.  Elastikken på plateauet til at holde på badetøj, så det ikke blæser i vandet, var en succes i 2021, den blev bundet på igen i 22.  Tak til alle som benytter elastikken, så vi undgår at få båret sten ud på broen, med risiko for at de kastes i vandet. Det lykkedes at få alle sten båret i land, så der var sandbund om hele broen. Tak til badegæster som gav en hånd med ved arbejdet.  

Broens tilstand:  Ved slutningen af sommeren 2022 er broen intakt, optagning nu aftalt via NBC marine før risiko for efterårsstorme / vinter.  

Havbundens tilstand: Sandbund håber vi bliver. Lavvandet nu. Vi afventer vinterens påvirkning.                 

Skiltning:  Via skiltet på land, med klar tekst og piktogrammer.    

Brolaugets hjemmeside:  www.brolaugnyrupbugt.dk  opdateret .

Økonomi :  Vi har haft ekstra omkostninger på opsætning af broen i 2022  og på reparation med udskiftning af 1 anker på land og udskiftning af dele på trappe. Kassebeholdning rækker til optagelse i 2022, men driften har de seneste 3 år oversteget det vi får i kontingent med nuværende 100 kr. pr. parcel.

Brolaugets medlemmer kontakter bestyrelserne i deres grundejerforeninger og anmoder om stigning af årets kontingent, allerede til betalingen 1. maj 2023. Vi anmoder om at kontingent stiger til 125,00 kr. pr. parcel nu. Vi håber brolaugets anmodning vil blive vel modtaget, og at grundejerforeningerne vil være i stand til at honorere denne lille stigning i 2023.

Brolaugets repræsentanter:  Opdateret på hjemmesiden . 

Eventuelt: Næste møde:  1. april 2023 på stranden kl. 10.

Her skal vi besigtige kystens tilstand og tage stilling til evt. forberedelser til opsætning af broen og sandbroen. 

Vi drøftede forsikring vedr. skader på brugere af broen. Vi har tidligere via notat fra Familieadvokaterne, notat som vi drøftede pr. mail 28.02..2021 og satte på hjemmesiden, ikke fundet det påkrævet. 

Vi skønnede det gik ind under brugernes egne skadesforsikringer, som regler for færdsel på offentlig strand tilsiger.  Det er skiltet ved broen, at færdsel på broen er på eget ansvar. 

Marit***

Nyeste kommentarer

23.06 | 14:53

Hej Leif. Bålet tændes kl.:2100 Mvh. Orla Jensen Bålets Venner

22.06 | 18:30

Hvornår tænders sankt hans bålet

03.06 | 21:57

Sandbroens opsætning er i år umuliggjort p.g.a. usædvanlig stor a...

03.06 | 12:15

Hej. Trappen ligger oppe på broen, og sandbroen ligger i en bunke. Hvad e...