Brolaug

Referat fra møde april 2022

Referat af Nyrup Bugt Brolaugsmøde 02.04.2022

Sølystgårdsvej kl. 10:00

Deltagere:  Peter,  Orla,  Finn., Vibeke D. for Lohse, Eva,  Marit .   Fravær 

Anders, Pia

:

Mødet deles i 2 faser.  Bestyrelsesmøde og Årsmøde med godkendelse af Økonomi 

 • Velkommen ved Marit. 
 • Dirigent. Finn
 • Referent Marit.   
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Nyrup Bugt Brolaug  lørdag 25.09.2021.  Intet at bemærke
 • Broens tilstand:  I Orden  Det var vellykket at få badende til at benytte elastikken til at holde på tøj i 2021, så det videreføres i år .   
 • Havbundens tilstand:  Stormen Malik i januar 2022 har tilført meget materiale til broens kyststrækning. Vi imødeser behov for gravning på kysten med rydning på pladsen, for at få broen og sandbroen lagt ud i år.  Det gode er, at der er tilført meget sand lige i vandkanten, som giver rigtig gode badeforhold, når man går i fra trappen ned på sand og med lav vanddybde.

 • Skiltning i orden.

 • Brolaugets hjemmeside .  www.brolaugnyrupbugt.dk     opdateret.  
 • Brolaugets repræsentanter. Såvel medlemmer af de 8 grundejerforeningers bestyrelser, som menige medlemmer af grundejerforeningerne kan udpeges til at være i Brolauget.  
 • Sandbro O.K..     Bræt på bænk skadet.

 • Eventuelt.  Næste møde 24. 09. 2022 hos Orla og Vibe.           

 Referat af Årsmøde.  02.04.2022.

 •  Godkendelse af årsregnskab samt budget.  Bidrag i år  fortsat 100 kr. pr. parcel.
 •  Eventuelt

Marit ***

Nyeste kommentarer

23.06 | 14:53

Hej Leif. Bålet tændes kl.:2100 Mvh. Orla Jensen Bålets Venner

22.06 | 18:30

Hvornår tænders sankt hans bålet

03.06 | 21:57

Sandbroens opsætning er i år umuliggjort p.g.a. usædvanlig stor a...

03.06 | 12:15

Hej. Trappen ligger oppe på broen, og sandbroen ligger i en bunke. Hvad e...